Нова модель вирішення трудових спорів в Україні

Share this post on:

Нова модель вирішення трудових спорів в Україні (розроблено експертною групою). — Київ: Шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні», 2013. — 31 с.

Розроблення  нової моделі вирішення трудових спорів здійснювалося Експертною групою, до якої увійшли досвідчені фахівці – представники сторін соціального діалогу, НСПП,  незалежні українські та шведські експерти. На основі вивченого міжнародного та європейського досвіду, аналізу існуючої української системи,  Експертною групою визначено базові принципи,  основні риси нової української моделі вирішення трудових спорів та сформульовано найважливіші терміни, які пов’язані з вирішенням трудових спорів та потрібні для розуміння нової моделі.

Завантаження документу

Share this post on: