Мінприроди 26 липня 2018 р. провело громадське обговорення законопроекту про ратифікацію Мінаматської конвенції про ртуть, яку Україна підписала 9 жовтня 2013р.

Мінаматська конвенція про ртуть має на меті охорону здоров’я людей та довкілля від антропогенних викидів і вивільнень ртуті та її сполук і визначила низку заходів, необхідних для її досягнення, серед яких:

  • заборона створення нових підприємств із видобутку первинної ртуті та поступове закриття діючих,  
  • екологічно безпечне тимчасове зберігання ртуті і ртутних відходів, а також забруднених ділянок, 
  • заборона виробництва, експорту й імпорту ртутьвмісних продуктів, а також їх поступовий вивід з експлуатації (зокрема, люмінесцентних ламп, акумуляторів, неелектричних термометрів і барометрів тощо),
  • заборона використання ртуті у виробничих процесах (наприклад, хлор-лужне виробництво),
  • обмеження викидів від технологічних процесів (виробництво цементу, робота вугільних електростанцій тощо).

З 1995 року в Україні припинено видобуток ртуті. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року передбачає нові методи поводження із небезпечними відходами, що містять ртуть та її сполуки. Водночас, як зазначив Сергій Лук'янчук, директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди, ратифікація конвенції сприятиме більш швидкому пошуку альтернатив та активізації інвестицій у безпечні технології.