28 червня 2016 р. Конституція України відсвяткувала своє двадцятиріччя. Які ж екологічні засади, запровадженні Основним законом? Серед них:

  • введено у правовий вжиток термін «довкілля», який замінив невдалі кальки з російської мови («навколишнє середовище»);
  • визнано низку екологічних прав серед основних конституційних прав людини і громадянина. А саме: «право на безпечне для життя і здоров’я довкілля» та на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права; «право вільного доступу до інформації про стан довкілля», про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення;
  • закріплено право власності за Українським народом щодо землі, її надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території України. Як результат кожний громадянин має право користуватися цими природними об’єктами права власності, а здійснюють право власності народу органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
  • покладено екологічні обов’язки як на державу (в частині забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи), так і на кожного власника (щодо унеможливлення використання власності, яка спричинює погіршення екологічної ситуації і природні якості землі), а також кожного громадянина і людини (щодо не заподіяння шкоди природі, культурній спадщині та відшкодування завданих ними збитків);
  • окреслено засади правового статусу органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері екологічного управління. Наприклад, до повноважень Верховної Ради України належить затвердження загальнодержавних програм охорони довкілля, а забезпечення проведення політики у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки і природокористування є компетенцією уряду, саме ж забезпечення виконання програм з охорони довкілля — повноваження місцевих державних адміністрацій.

Що ж очікує в найближчому майбутньому у конституційному забезпеченні врегулювання екологічних питань? Очевидно, що конституційна реформа, яка здійснюється зараз в державі, вплине на подальші конституційні засади охорони довкілля як у сфері прав людини (розширене розуміння права на безпечне довкілля), так і децентралізації влади (розподіл повноважень від органів центральної влади до органів місцевого самоврядування та передача відповідних ресурсів).