11 травня 2018 року відбувся круглий стіл, присвячений перспективам впровадження екологічної відповідальності та системи торгівлі викидами в Україні. Захід відкрила Наталія Андрусевич (голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»), зазначивши про важливість врахування досвіду ЄС у реформуванні екологічної та кліматичної політики України.

Ключовим питанням першої частини круглого столу було обговорення потенціалу та важливості екологічної відповідальності у захисті довкілля, можливостям та труднощам механізму її впровадження в Україні. Зоряна Козак (старший аналітик Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля») представила результати аналітичного документу «Екологічна відповідальність: досвід ЄС та можливості для України», окресливши суть та основні складові екологічної відповідальності в ЄС як інструменту попередження та ліквідації наслідків шкоди, заподіяної довкіллю, що ґрунтується на принципі «забруднювач платить».

Шандор Фулоп (професор Національного університету державної служби (Угорщина)) у своєму виступі наголосив на труднощах, які постали перед країнами ЄС під час практичного впровадження вимог Директиви 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність, запровадженні фінансових гарантій для виконання забруднювачем обов’язку щодо покриття витрат на проведення заходів із відновлення природних ресурсів, яким заподіяно шкоду.

Вячеслав Потапенко (проектний менеджер - реформа системи екологічного контролю та моніторингу, Офісу підтримки реформ при Мінприроди) зазначив, що реформування національного механізму відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, потребує системного, комплексного та диференційованого підходу, зокрема, стосовно розроблення методик оцінки екологічної шкоди з точки зору відновлення природних ресурсів.

Друга частина круглого столу була присвячена європейській системі торгівлі викидами та перспективі впровадження системи торгівлі викидами в Україні. Мар’яна Винярська (виконавчий директор експертно-дорадчого центру «Правова аналітика») представила результати аналітичного документу «Європейська система торгівлі викидами та перспективи впровадження системи торгівлі викидами в Україні». Серед іншого, вона відмітила, що система торгівлі викидами в Україні повинна впроваджуватися поступово та повинна бути розділена на різні етапи/фази впровадження, що передбачає подальше розширення переліку галузей економіки, підприємств та парникових газів, які підпадають під дію системи торгівлі викидами.

Сузана Карп (керівник Брюссельського офісу, аналітичний центр Sandbag) присвятила свій виступ впровадженню чотирьох етапів системи торгівлі викидами в ЄС. Жвавий інтерес в учасників викликали її рекомендації для України на шляху впровадження національної системи торгівлі викидами — зокрема встановлення на первинних етапах квот з фіксованими цінами, збору даних, реєстру, що дозволить створили підґрунтя для реального запровадження системи торгівлі викидами.

    

Захід проведено Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і довкілля» у рамках проекту “Сприяння європейським реформам у сфері довкілля та зміни клімату в Україні” за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія». Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов'язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження".