13 грудня 2017 року Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” провів круглий стіл “Імплементація екологічної складової Угоди про асоціацію – регіональний вимір: для м.Києва, Київської та Чернігівської областей”. Це перший із десяти в рамках проекту запланованих заходів для регіонів, що мають на меті обговорення основних викликів імплементації Угоди на регіональному рівні та пошук ефективних механізм залучення регіонів до євроінтеграційного процесу у сфері довкілля та врахування регіональних особливостей. 

На сьогодні більшість реформ, які проводяться у сфері довкілля на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, мають вплив на регіони – вони покладають нові функції та повноваження на місцеві органи влади, дають нові можливості та переваги при їх застосування, а також несуть певні виклики. Механізми залучення регіонів до виконання Угоди про асоціацію є недосконалими, тому місцева влада, громади, громадськість залишаються осторонь від важливих для них процесів, в яких вони повинні бути повноцінними гравцями, а не лише виконавцями. 

Основою для дискусії стало аналітичне дослідження та підготовлений на його основі аналітичний документ “Регіональний контекст виконання екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.  Аналітичний документ доступний за посиланням.

Перша частина заходу була присвячена обговоренню основних висновків, які стоять перед регіонами в процесі імплементації Угоди про асоціацію в частині довкілля. Серед них були названі відсутність механізмів виконання місцевими органами влади зобов’язань за Угодою, неефективність планування заходів на виконання Угоди та формальних підхід до їх виконання та звітування. Особлива увага була приділена питанню недостатнього залучення обласних державних адміністрацій то розробки політики та законодавства на виконання Угоди. Йшла мова  й про відсутність належної спроможності регіонів, зокрема інституційних можливостей, браку фінансування, кваліфікованих кадрів. 

Друга частина заходу була присвячена обговоренню впливу реформ у сфері довкілля на регіони. Зокрема, учасники обговорили питання впровадження оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, прийняття стратегії щодо управління відходами, імплементації пташиної та оселищної директив.

 Практичним прикладом взаємозв’язку місцевої екологічної проблеми та прийнятого законодавства на виконання Угоди став приклад просування інтегрованого управління водними ресурсами та досягнення доброго стану р. Остер, презентований представником громадської екологічної організації “МАМА-86-Ніжин”. 

Під час третьої частини заходу учасники обговорювали можливі шляхи покращення взаємодії влади і громадськості для ефективнішої імплементації Угоди про асоціацію в регіонах, питання використання регіональних стратегій для сприяння виконанню положень Угоди, необхідність врахування специфіки кожного регіону. 

На круглому столі були присутні представники громадських організацій, регіональних органів влади, об’єднаних територіальних громад, експерти, журналісти. Така різноманітність зацікавлених сторін дала можливість почути позиції один одного та шукати спільні шляхи вирішення проблем для підвищення рівня залучення регіонів та реального впливу імплементації Угоди про асоціацію на місцях. 

Захід проводився в рамках проекту «Просування реформ в регіони», що впроваджується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з «Європейською правдою» за сприяння Європейського Союзу.

Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і жодним чином не відображають точку зору Європейського Союзу.