14 липня Верховна Рада ратифікувала Паризьку угоду про зміну клімату. Цій події надається чимало уваги сьогодні. Водночас, влітку було прийняте попереднє рішення Комітету з дотримання Кіотського протоколу про порушення з боку України. Одну з проблем – відключення національного реєстру викидів парникових газів – Мінприроди вдалось вирішити. Остаточний розгляд справи призначений на вересень.

Окремої уваги заслуговує питання розробки Національного плану скорочення викидів для підприємств гірничо-металургійного комплексу, анонсоване влітку цього року, на виконання Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. На перший погляд, ініціатива виглядає позитивно, адже підприємства гірничо-промислового комплексу працюють над переходом на нові екологічні вимоги. Проте, не зрозуміло, як цей план узгоджуватиметься із розробленим та обговореним з громадськістю минулого року Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок, який, незважаючи на обіцянки уряду затвердити його до кінця 2015 року, й надалі залишається в статусі проекту.