Урядовий офіс з питань європейської інтеграції оприлюднив проект Плану заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2016-2019 рік у конкретних галузях співпраці, зокрема щодо охорони довкілля. Урядовий офіс запрошує громадськість долучитися до обговорення заходів, що може, при врахуванні дієвих пропозицій, зробити документ якіснішим і включити туди найактуальніші завдання.

Щодо питання адаптації до екологічного законодавства ЄС, то тут, безсумнівно, основним завданням має бути вчасне та точне виконання затверджених планів імплементації конкретних директив і регламентів. Щодо інших питань, які містяться в блоці “Навколишнє середовище”, то тут є над чим попрацювати, оскільки положення самої Угоди є досить загальними і дають широкий простір для формулювання тих чи інших заходів. Разом із тим, такі заходи є не менш важливими і потребують охоплення тих ключових питань, які не покриваються власне процесом адаптації.

Головне питання далеко не у включенні тих чи інших заходів до плану, а в забезпеченні їх належного виконання. Перший крок у цьому напрямку робиться через запровадження так званих “індикаторів виконання”, які допоможуть відслідковувати процес реалізації. Саме до визначення чітких та вимірюваних індикаторів треба підійти серйозно, як і до самого процесу звітування за виконання заходів і належної оцінки їх виконання чи невиконання, із визначенням конкретних причин.