Кабінет Міністрів України оприлюднив для обговорення з громадськістю проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Окрім цього, Міністерство екології та природних ресурсів України запрошує громадськість взяти участь у заході із обговорення проекту плану, що відбудеться 18 січня 2017 року.

Документ є важливим з огляду на те, що містить стратегічні цілі та  пріоритетні дії у відповідних сферах, тобто визначатиме порядок денний Уряду до 2020 року, зокрема, у сфері охорони довкілля. В документі, серед іншого, зазначено, що “Метою Кабінету Міністрів України є забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку”. П’ять цілей, передбачених проектом, стосуються економічного зростання, ефективного врядування, розвитку людського капіталу, верховенства права і боротьби з корупцією, безпеки та охорони.

Пріоритетні дії щодо охорони довкілля можна знайти у двох цілях: - ефективне врядування (нова кліматична політика, збереження природної спадщини, належне екологічне врядування, стале використання водних ресурсів), і – безпека та оборона (ефективне та безпечне поводження з відходами). Незрозумілим є той факт, чому попри високу пріоритетність екологічних питань, охорона довкілля не була виділена в окрему ціль стратегічного плану, адже до ефективного врядування із зазначених пріоритетів належить лише належне екологічне врядування. Передбачені планом пріоритетні дії у сфері охорони довкілля не враховують потреби у своєчасній імплементації Угоди про асоціацію та зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства.