7 грудня 2016 року Кабмін схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. За словами міністра екології Остапа Семерака, це - перший національний стратегічний документ у сфері боротьби зі зміною клімату і він враховує основні положення Паризької угоди.

Концепція закріплює важливу мету – поступовий перехід до низьковуглецевого розвитку, а її реалізація триватиме до 2030 року. Трьома основними напрямками є зміцнення інституційної спроможності у сфері зміни клімату, запобігання зміні клімату та адаптація до зміни клімату. За напрямком запобігання зміні клімату нових цільових завдань не додалось, хоча підтвердження існуючих є також важливо. Серед завдань – скорочення викидів парникових газів до рівня 60% 1990 року, досягнення національної індикативної мети енергозбереження 9% середнього показника внутрішнього споживання, досягнення частки енергії з відновлюваних джерел на рівні 11% енергоспоживання, зниження енергоємності ВВП на 20% до 2020 року. Концепція не дає відповіді щодо позиції Уряду про роль ядерної енергетики у запобіганні зміні клімату. 

Серед стратегічних планів концепція передбачає розробку і реалізацію середньострокової стратегії низьковуглецевого розвитку України, загальнодержавної системи управління ризиками та середньострокової стратегії адаптації до зміни клімату.