У жовтні Мінприроди анонсувало проведення попередніх консультацій з громадськістю щодо підготовки проекту Національної стратегії поводження з відходами (НСПВ). Два питання, підняті цим заходом, відображають визначальні напрями подальшого реформування системи охорони довкілля – це визнання провідної ролі стратегічного планування діяльності та консультування в ухваленні програмних документів.

Як зазначено в анонсі, підготовка НСПВ передбачена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік та планами імплементації директив №№ 1999/31/ЄС, 2006/21/ЄС, 2008/98/ЄС. Проте жоден із них не вимагає розроблення та ухвалення стратегічного документу, що комплексно окреслює проблеми поводження з відходами та шляхи їх вирішення. Тому ініціатива з підготовки НСПВ є позитивною і такою, що корегує недоліки, допущені у вказаних документах.

Не менш важливою ця ініціатива є з огляду її реалізації на основі консультацій, сфера яких розширена: (1) з врахуванням часових критеріїв (консультації запроваджуються уже на етапі підготовки «фінального» Проекту НСПВ); (2) диверсифікації предмету обговорення (для консультацій формуються шість консультаційно-робочих груп, діяльність яких охоплює основні джерела відходів); (3)  диференціації зацікавлених осіб та подальше врахування їх інтересів (включення у консультаційно-робочі групи представників різних інституцій).

Очікуємо, що запропонований підхід стане яскравим прикладом у виробленні кращих практик у прийнятті державних рішень в екологічній сфері.