7 червня 2017 року ВРУ ухвалила закон про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку р. Дністер.

Як зазначив Міністр екології О. Семерак, договір між Україною і Молдовою – «перший транскордонний басейновий договір, спрямований на розвиток партнерства між державами щодо запровадження інтегрованого управління водними ресурсами». 

Дністер завжди був болючим питанням в українсько-молдовських відносинах, яке набуло ще більшої актуальності, з огляду на плани розвитку української гідроенергетики. Басейновий договір носить рамковий характер: він закладає правові принципи співробітництва двох країн. 

Ратифікована угода запроваджує механізм цивілізованого прийняття рішень. Мова йде про головний інструмент досягнення цілей - двосторонню Комісію зі сталого використання і охорони басейну р. Дністер. До її складу мають увійти представники центральних і регіональних органів влади, громадськості, а також науковці обох країн. До повноважень комісії, серед іншого, відносяться: моніторинг та звітування про стан водних й інших природніх ресурсів та екосистеми р. Дністер, врегулювання спірних питань, пов’язаних з використанням і охороною річки, участь у розробці планів і проектів, а також у здійсненні оцінки впливу на довкілля щодо транскордонних вод, встановлення принципів розподілу водних ресурсів тощо. Тому тепер ключові питання лежать в площині коли і як буде створена і функціонуватиме відповідна комісія.