Проблеми захисту довкілля є у центрі уваги різних сфер суспільно-політичної діяльності, зокрема релігії. Останніми роками в Україні спостерігається тенденція зростання ролі церкви у захисті довкілля та формуванні екологічно-свідомої людини, відповідальної за довкілля як Божого створіння. Вона прослідковується у відображенні проблематики охорони та збереження довкілля у теоретичних напрацюваннях церков, створенні спеціальних інституцій в їх структурі, що займаються екологічними питаннями (наприклад, Бюро УГКЦ з питань екології), впроваджені екологічних заходів на практиці, у т. ч. і на засадах співпраці як із державними органами, так і місцевими громадами, освітніми закладами тощо. 

Підтвердженням цього є і 2017 рік. Церкви наголошували на неприпустимості спалювання сухої трави, нищення та купівлі первоцвітів, використання пластикових квітів на цвинтарях. 11 березня 2017 року в м. Каневі міністри Остап Семерак (Мінекології), Євген Нищук (Мінкультури) та Блаженніший Патріарх Святослав за участі вірних і духовенства започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єднання».

Більше того, як свідчать соціологічні дослідження (КМІС, ІНПОЛІТ, Фонд  «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»), церква залишається однією із соціальних інституцій, якій найбільше довіряє населення України. Тому її екологічна діяльність і в подальшому матиме позитивний, в окремих випадках і визначальний, вплив на охорону й збереження довкілля.