7 вересня 2017 року Уряд оприлюднив текст нової енергетичної стратегії України, затвердженої ще 18 серпня цього року.

«Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» є документом, який окреслює стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 2035 року. Стратегія спрямована на вирішення проблем енергетичної безпеки в умовах нагальної потреби забезпечення суверенітету держави за обставин зовнішньої агресії із застосуванням як новітніх видів озброєнь (у тому числі інформаційних та гібридних методів ведення війни), так і невійськових впливів.

Стратегія містить потужний екологічний компонент, головним чином пов’язаний із зобов’язаннями за Енергетичним Співтовариством та зміною клімату. Кожен з трьох етапів стратегії передбачає завдання та заходи з екологічних питань та збільшення частки відновлюваних джерел енергії. Зокрема, слід зазначити, що кінцева мета щодо скорочення викидів вуглекислого газу встановлена на рівні 50% (до рівня 1990). Першочерговими виглядають заходи із розробки та впровадження (фінансування) Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. 

Слід зауважити, що прийнята редакція енергетичної стратегії, на відміну від попередніх редакцій, не містить згадок про конкретні об’єкти енергетичної інфраструктури, які плануються до будівництва. Це може виправдати відсутність стратегічної екологічної оцінки, хоч її проведення покращило б зміст стратегії.