Квітень став місяцем не лише створення нового уряду, але й формування нової Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Як зазначено у преамбулі, програма ухвалена на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Коаліційної угоди та зосереджуватиметься на виконанні 17 конкретних завдань, зокрема і в екологічній сфері. Порівняно з попередніми урядовими програмними документами, які взагалі опускали вирішення екологічних проблем, це є очевидним позитивним сигналом про звернення уваги на важливість довкілля та його охорони як складової подальшого стратегічного реформування України.

Реформа системи управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики — стратегічні завдання в екологічній сфері, визначені урядом у своїй Програмі діяльності. Хоча подальше розшифрування їхнього змісту більше нагадує солянку різноманітних екологічних проблем не лише з реформування екологічної управлінської системи, але й охорони довкілля та окремих його компонентів. 

Ми неодноразово вказували на напрями та шляхи, необхідні для реформування системи управління довкіллям (зокрема ще у 2014 та 2015 роках), які знайшли відображення і в сьогоднішній урядовій програмі, проте хотіли б наголосити на тому, що в сучасних реаліях ваги набирає не стільки сама Програма діяльності КМУ, як операційний план антикризових заходів, які необхідно запровадити до кінця 2016 року. Останній якраз і відобразить реальність серйозного ставлення уряду до реформування системи управління довкіллям.