19 грудня 2016 року у м. Брюссель відбулось третє засідання Ради асоціації Україна – ЄС, утвореної для здійснення контролю за виконанням Угоди про асоціацію. Екологічні питання потрапили до спільного прес-релізу, проте перемог у цій сфері шукати рано.

З конкретних екологічних питань, які зачеплені в прес-релізі, хотілось би відзначити два. Перше, Рада асоціації наголосила на «важливості продовження діалогу з питання включення внутрішніх водних шляхів України до транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) з урахуванням прогресу України у імплементації міжнародних природоохоронних конвенцій». Мова, очевидно, йде про канал Дунай-Чорне море та проблеми з дотриманням Конвенції про оцінку впливу на довкілля в транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Україна хоче розвивати цей напрямок за рахунок створення конкуренції румунським каналам. Саме порушення Конвенції Еспо під час будівництва каналу є головним аргументом Румунії, що впливає і на позицію ЄС з цього питання. Друге, Україна та ЄС домовились «про необхідність швидкого ухвалення в Україні актів законодавства, що перебувають на стадії розгляду, щодо ефективного управління навколишнім середовищем». Мова йде про законопроекти щодо оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, які в останню мить були заветовані Президентом України і тепер чекають повторного розгляду. Слід зауважити, що жодної стурбованості з боку ЄС висловлено не було. Це свідчить про низький пріоритет екологічних питань на порядку денному співпраці з Україною.