24 квітня 2017 року Міністр екології і природних ресурсів О.Семерак презентував дорожню карту з впровадження національної системи торгівлі викидами парникових газів в Україні.

Серед цілей та переваг впровадження такої системи, окрім власне екологічних, є залучення інвестицій, усунення потенційних перешкод для українського експорту (у першу чергу до ЄС), зниження енергоємності та вуглецеємності економіки України, вихід на регіональний та світовий ринки торгівлі квотами парникових газів, створення стимулів для капітальних інвестицій у енергоефективні технології. Окрім того, цей процес повністю відповідає міжнародним зобов’язанням України, у тому числі в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Створенню системи торгівлі викидами передуватиме запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Відповідний законопроект, за словами М.Кузьо, буде поданий до Верховної Ради до кінця 2017 року, а сама система торгівлі викидами парникових газів може бути створена після 2020. Наразі, джерелом інформації про викиди ПГ на секторальному рівні є Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні, який щорічно представляється в Секретаріат РКЗК ООН.

Згідно прийнятої у грудні 2016 року Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, створення національної системи торгівлі викидами  є невіддільним завданням від прийняття національної стратегії низьковуглецевого розвитку.