У квітні 2017 року Мінприроди презентувало проект Морської стратегії України та розпочало консультації з громадськістю щодо її анотованої версії. Ці події є результатом виконання Україною зобов’язань за Директивою 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова Директива морської стратегії). Згідно з Додатком ХХХ Угоди про асоціацію стратегія має бути розроблена до листопада 2018 року, а сама директива імплементована у повному обсязі до листопада 2021 року.

Директива запроваджує нові підходи до екологічної політики держав з охорони морського середовища – поетапне досягнення гарного екологічного стану (ГЕС) морського середовища. Такий стан визначається за допомогою 11 дескрипторів (коротких описів), які охоплюють 60 індикаторів.

Впроваджуючи вимоги директиви, Україна постане перед низкою викликів, які необхідно буде вирішити. Зокрема, впровадження оновленої системи екологічного моніторингу, який охоплюватиме усі показники ГЕС, здійснення моніторингу стану морського середовища у виключній (морській) економічній зоні, опису умов ГЕС, притаманних для Чорного та Азовського морів.

Водночас, директива перебуває на різних стадіях імплементації державами-членами ЄС, що відкриває перед Україною нові можливості нарівні та разом з ними віднаходити та впроваджувати шляхи забезпечення ГЕС зокрема і в регіоні Чорного та Азовського морів.