7 вересня 2016 року справа щодо України завершилась прийняттям декларації про недотримання нею зобов’язань за Кіотським протоколом. Таке рішення було прийняте Комітетом з дотримання Кіотського протоколу (підрозділ з питань забезпечення) на черговому засіданні у м.Бонн.

Головна проблема полягає в тому, що для підтвердження виконання своїх зобов’язань держави мали подати звіти до 2 січня 2016 року, які потім підлягали централізованій перевірці (лютий 2016). Україна ж подала свій звіт вже після цього, і таким чином органи Кіотського протоколу не можуть встановити в якій мірі і чи виконала Україна свої зобов’язання зі скорочення викидів парникових газів, у тому числі враховуючи «продані» квоти. З формальної точки зору наразі відсутня процедура, яка б дозволяла це зробити, хоча звіт і поданий.

Окрім того, у зв’язку із відключенням національного реєстру протягом року від міжнародної системи обліку кліматичних транзакцій, у вересні Україні загрожувало призупинення участі у фінансових механізмах. Цього вдалось уникнути: Міністерству екології вдалось відновити роботу реєстру та підключити його знову (реєстр повинен працювати в цілодобовому режимі). 
Експерти зазначають, що основна проблема України в браку інституційної спроможності виконувати кліматичні зобов’язання. Наразі Мінприроди розробляє план дій, але вихід із ситуації можливий лише шляхом прийняття спеціального рішення Нарадою Сторін Протоколу, яка відбудеться у листопаді цього року.