В ЄС існує практика – досліджувати вплив торгівельних угод на потенційні економічні, соціальні, екологічні питання ще на етапі ведення переговорів. В “Аналізі перспектив торгівельних відносин між Україною та ЄС у контексті переговорів щодо розширеної угоди” зазначається, що “збільшене виробництво, зростання економіки та рівнів зайнятості потенційно мають від’ємні наслідки для довкілля”, проте угода “може містити положення для підвищення стандартів охорони довкілля та включати довкілля як суттєвий фактор довготермінового розвитку”. 

Включення екологічних питань до розділу Угоди про асоціацію щодо торгівлі є позитивним моментом, який, проте, без ефективного застосування не матиме жодного значення. Першим кроком практичної реалізації цих положень стало включення до Плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” (розпорядження КМУ від 18.02.2016 р.) низки заходів. 

Окрім інституційної складової (дорадча група, група експертів), документ містить зобов’язання щодо проведення оцінки впливу як на рівень охорони довкілля (регуляторними актами), так і на сталий розвиток. Планом заплановано провести оцінку впливу на сталий розвиток у грудні 2018 р., але цьому передує вироблення самої методики проведення такої оцінки, що потребує значної уваги до цього питання та залучення експертів.