23 травня 2017р. ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» (реєстр.№ 4480).

Праліси – це недоторкані території, що виникли і розвиваються лише під впливом природніх факторів без будь-якого втручання людини. Праліси мають важливе природоохоронне, наукове та естетичне значення: вони є осередком існування великої кількості червонокнижних тварин і рослин,  а також роблять неоціненний внесок у процес регулювання клімату. Головною загрозою для пралісів є рубки – після знищення їх неможливо відновити. 

Як зазначають експерти WWF, на початок 2017р. в Україні ідентифіковано 85 тис. га старовікових лісів, що включають 54 тис. га пралісів. Проте лише частина з них належить до об’єкту всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» і охороняються законом. Решта розміщуються в межах лісових господарств і такого захисту позбавлені. 

Прийнятий закон не лише наблизить українське законодавство до європейського, а й дозволить взяти під охорону всі праліси в Україні. Зокрема він, по-перше, розширює Лісовий кодекс визначеннями «праліси» та «квазіпраліси», а також зараховує їх до категорії природоохоронних територій, по-друге, забороняє усі види рубок на території пралісових пам’яток природи, а також суцільні, санітарні і поступові рубки в охоронних територіях довкола пралісів, і, нарешті, вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.