19 квітня Мінекології презентувало проект рамкового закону про управління відходами, який має стати відправною точкою для впровадження європейських підходів і стандартів у цій сфері. На його основі будуть розроблені окремі секторальні закони, які визначатимуть правові, організаційні та економічні засади управління для кожного потоку відходів. Законопроект вже направлений до секретаріату Кабінету Міністрів. 

Законопроект, розроблений в рамках виконання Угоди про асоціацію із ЄС і Національної стратегії управління відходами до 2030 року. Він встановлює головні напрями державного регулювання у сфері управління відходами. Зокрема, запроваджує принципи та положення щодо ієрархії управління відходами (спрямованої на максимальне подовження їх життєвого циклу), розширеної відповідальності виробника та обов’язків споживачів, системи довготермінового планування управління, повноважень центральних та місцевих органів влади. Законопроект вводить нову європейську номенклатуру відходів, визначає умови отримання ліцензійно-дозвільних документів та посилює відповідальність за неналежне поводження із відходами.  

Низка стейкхолдерів, насамперед громадськість та профільні асоціації, висловили зауваження до його тексту. Вони стосуються, зокрема, ризиків адміністративного навантаження, декларативності положень, відсутності цільових критеріїв, невизначеності повноважень перехідного періоду тощо.   

В Україні, за даними Держстату у 2017 році лише 27% відходів - утилізовано, а 46% - видалено у спеціально відведені місці. Щодо побутових відходів, то за даними Мінрегіонбуду у 2018 році лише 2% таких відходів було спалено, а 4,2% - потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Натомість у 2016 році 53,5% усіх відходів у Європейському Союзі були повторно використані.