Кабінет Міністрів України 19 вересня 2018 р. затвердив Порядок здійснення державного моніторингу вод (постанова № 758), який набуває чинності з 1 січня 2019 р. Ключовими особливостями нового порядку моніторингу вод є:

  • мета моніторингу — забезпечення інформацією про реальний стан водних об’єктів та прийняття на її основі рішень щодо використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів,
  • об’єкти моніторингу — масиви поверхневих та підземних вод і морські води в межах територіального моря та виключної морської економічної зони України,
  • суб’єкти моніторингу — структуровано державні органи, що здійснюють моніторинг вод, загальну координацію та організацію моніторингу здійснюватиме Мінприроди,
  • показники моніторингу — оновлено та розширено систему показників моніторингу. Біологічні, фізико-хімічні, хімічні та гідроморфологічні показники щодо конкретних об’єктів моніторингу визначенні у додатках 1-3 до Порядку,
  • процедури моніторингу — водяться чотири процедури моніторингу вод (діагностична та операційна процедури моніторингу масивів поверхневих та підземних вод, дослідницька процедура моніторингу масивів поверхневих вод та процедура моніторингу морських вод.

Зобов’язання щодо запровадження програм моніторингу стану води в межах кожного району басейну ріки Україна взяла на себе згідно зі ст. 8 Рамкової водної директиви № 2000/60/ЄС (Додаток ХХХ до Угоди про асоціацію).