7 листопада 2018 р. уряд України схвалив Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» (Розпорядження № 825-р). Метою створення загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» є управління екологічною інформацією у сфері охорони довкілля відповідно до європейських стандартів, зокрема забезпечення дотримання екологічних прав громадян і забезпечення надання вільного доступу до екологічної інформації про стан довкілля, екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж. Реалізація Концепції запланована на 2018-2020 роки.

Система «Відкрите довкілля» передбачає створення п’яти компонентів – (1) системи управлінської діяльності та документообігу, (2) гео-порталу екологічних даних, (3) порталу адміністративних послуг і державних екологічних реєстрів, (4) аналітичної підсистеми та (5) модулю інтеграції, взаємодії та обміну екологічною інформацією.

Розроблення та прийняття Концепції передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (п. 1693). Варто зазначити, що схвалена Концепція є заходом, спрямованим на імплементацію Угоди про асоціацію та Директиви 2003/4/ЄC, який по-суті визначає не тільки напрями адаптації національного законодавства, але й окреслює систему організаційних заходів щодо практичного впровадження європейських стандартів з екологічної інформації.