Імплементація в Україні Директиви ЄС про захист диких птахів. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”. –2016. - 44 c.

Аналітичний документ пропонує результати дослідження можливих шляхів та труднощів імплементації в Україні Директиви про захист диких птахів 2009/147/ЄС на основі аналізу досвіду Європейського Союзу (Великобританії, Польщі та Суду ЄС) і поточної ситуації в Україні. 

Особливий контекст: зобов’язання в рамках Енергетичного співтовариства.

Завантажити документ
Завантажити
Поділитись цим документом
Twitter Facebook