Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга друга: Збірник актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак]. — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. — 1392 с.

Збірник містить акти права Європейського Союзу та законодавства України станом на 30 листопада 2015 року. До нього увійшли положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідних додатків до неї, що стосуються окремих соціальних та трудових питань; директиви та регламенти Європейського Союзу, щодо яких Україна зобов’язалася наблизити своє законодавство з соціальних і трудових питань; витяг з урядового плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію і плани імплементації конкретних директив та регламентів ЄС. Буде корисним для експертів, представників громадських організацій та спілок, державних службовців, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться наближенням трудового та соціально-забезпечувального законодавства України до актів права Європейського Союзу.

Завантажити документ
Завантажити
Поділитись цим документом
Twitter Facebook