Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак] . — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. — 1144 с.

Збірник містить акти права Європейського Союзу та законодавства України станом на 1 серпня 2015 року. До нього увійшли Глава 21 із Додатком XL до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; директиви Європейського Союзу з соціальних і трудових питань; витяг з урядового плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і плани імплементації окремих директив ЄС. Буде корисним для експертів, представників громадських організацій та спілок, державних службовців, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться наближенням трудового та соціально-забезпечувального законодавства України до актів права Європейського Союзу.

Завантажити документ
Завантажити
Поділитись цим документом
Twitter Facebook