Довідник з екополітики

Посібник (ПРООН)(2020). Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації проєкту «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики та охорони довкілля», що впроваджується Програмою розвитку ООН...

Пропозиції та зауваження до Енергетичної стратегії України до 2035 року

Пропозиції до проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року стосуються необхідності врахування питань екологічної безпеки та охорони довкілля, інтеграції чинних екологічних зобов’язань України. Завантаження...

Фактори, що впливатимуть на екологічну політику в Україні у 2017-2020 роках

Ця аналітична записка дає коротку характеристику окремими факторам національного та міжнародного характеру, які, на нашу думку, будуть суттєво впливати на екологічну політику в Україні...

Пропозиції щодо оновлення національної екологічної стратегії України

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року з метою актуалізації поставлених цілей та...

Аналіз проекту Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Аналіз законопроекту здійснювався з точки зору таких питань: досягнення цілей Директиви 2011/92, адміністративно-фінансовий тиск на бізнес, корупціогенні фактори, інтегрованість в чинну систему реалізації інвестиційних...

Порядок денний Міністерства екології та природних ресурсів України. 10 першочергових завдань у сфері охорони довкілля

В документі Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» пропонує Міністру екології та природних ресурсів своє бачення першочергових заходів, що потребують або невідкладного здійснення, або реалізацію...