Екологічна відповідальність: досвід ЄС та можливості для України. Аналітичний документ. — Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» . - 2018. - 42 с.

Цей аналітичний документ розглядає мету й основні вимоги Директиви 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди», ухваленої 21 квітня 2004 р., а також описує процес перевірки її доцільності, проведеної Європейською Комісією. Документ містить рекомендації щодо шляхів впровадження цього правового інструменту у законодавство України.

Цей аналітичний документ підготовлено в рамках проекту «Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» (http:// www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/), під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Його зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити документ
Завантажити
Поділитись цим документом
Twitter Facebook