Директива Ради 89/391 ЄЕС про впровадження заходів, що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці працівників

Бліц інтерв’ю з Директивою Ради 89/391 ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження заходів, що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці працівників....

Директива 2004/113/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо доступу та постачання товарів і послуг

Бліц інтерв’ю з Директивою Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо доступу та постачання...

Директива 89/654/ЄЕС про мінімальні вимоги з безпеки й охорони здоров’я до робочого місця

Бліц інтерв’ю з Директивою 89/654/ЄЕС про мінімальні вимоги з безпеки й охорони здоров’я до робочого місця (перша окрема Директива у значенні частини 1 статті...