Екологічний компонент ІПВГ: міжнародний досвід та рекомендації для України

Цей аналітичний документ аналізує можливості включення інформації з екологічних питань до звітування ІПВГ в Україні, а також змістовне наповнення такої інформації. Авторський колектив: Ресурсно-аналітичний центр...

Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським принципам

В аналітичному документі розглядається питання належного екологічного врядування, зокрема його поняття, місце в міжнародних процесах, зокрема Східному партнерстві, взаємозв’язок належного екологічного врядування й Угоди...