Напрями роботи

Робота Центру здійснюється в рамках стратегічного плану на 2023 – 2026 роки, який передбачає дві тематичні стратегічні цілі.

Зелене повоєнне відновлення і розвиток України

Ми просуваємо зелені питання у порядок денний та політичний дискурс з питань відбудови шляхом участі у процесах планування та аналітичної підтримки публічного дискурсу з питань відбудови.

Одним із завдань є моніторинг повоєнного відновлення України, що включає аналіз екологічних наслідків війни та шляхів їх подолання, моніторинг суспільно-політичних процесів.

Підтримуючи окремі напрямки повоєнного відновлення України нашими особливими пріоритетами є: зелена відбудова і зелена трансформація міст, зелені робочі місця і повернення людей, відновлення природи.

Вступ України в ЄС в частині довкілля і зміни клімату

 Ми підтримуємо процес вступу України до Європейського Союзу з питань охорони довкілля і зміни клімату, зокрема адаптацію до acquis ЄС, та здійснюємо моніторинг цього процесу.

Ми також підтримуємо публічний діалог з екологічних і кліматичних питань вступу в ЄС шляхом адвокації важливості та вигод від вступу України в ЄС, підготовки порівняльних досліджень, забезпечення прозорості і партисипативності цього процесу.

Важливим завданням є підтримка переговорного процесу в частині довкілля і зміни клімату, включаючи моніторинг процесу вступу та імплементації екологічного і кліматичного блоку, а також формальну і неформальну роботу з різними стейкхолдерами як в Україні, так і за її межами.

Місія

Актуальна аналітика для створення нової екоцентричної моделі державної політики і суспільних відносин

Візія

Україна – кліматично нейтральна, екологічно безпечна країна екологічно свідомих людей

Цінності

якими ми керуємось у своїй роботі

Професійність

вміння застосовувати свої знання і навички в команді, постійно удосконалюючи і розвиваючи, задля досягнення результату

Толерантність

чути різні ідеї, тактовно подавати ідеї як всередині, так і назовні організації

Креативність

здатність вийти за рамки у своїй роботі

Ідейність

стійкість у своїх переконаннях і цінностях

Відкритість

ми прозорі, підзвітні та відповідальні у своїй роботі

Україно-центричність

ми працюємо з почуттям відповідальності перед країною та людьми

Ресурси, які ми підтримуємо

Компас

Веб-портал «Компас» – онлайн інструмент для підвищення спроможності усіх стейкхолдерів в Україні, які займаються чи цікавляться питаннями вступу України в ЄС у частині довкілля та зміни клімату.

Зелена Трансформація

Веб-портал “Зелена трансформація України” – інформаційний ресурс з актуальними новинами та практичними порадами для кожного, як скористатися можливостями Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

Наша команда