Що дає асоціація з ЄС: Якість води та управління водними ресурсами

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження»...

Що дає асоціація з ЄС: Управління відходами та ресурсами

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження»...

Що дає асоціація з ЄС: Попередження промислового забруднення

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження»...

Екологічна відповідальність: досвід ЄС та можливості для України

Цей аналітичний документ розглядає мету й основні вимоги Директиви 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому...

Перевірка доцільності пташиної та оселищної директив: уроки для України

Цей аналітичний документ описує політичний контекст, методологію та результати перевірки доцільності природоохоронних директив ЄС. Перевірка доцільності (fitness check) пташиної та оселищної директив ЄС проводилась...

Імплементація екологічних зобов’язань в умовах дерегуляції в Європейському Союзі: досвід кращих практик для України

В аналітичному документі розглядається практика Європейського Союзу щодо підвищення рівня імплементації в екологічній політиці і праві на прикладі застосування нового інструменту – Перегляду імплементації...

Екологічні питання у торговельній політиці ЄС та України: шлях до сталого розвитку

В аналітичному документі розглядаються екологічні питання торговельної політики ЄС та України, зокрема засади торговельної політики, її принципи, інструменти оцінки впливу на довкілля. Документ також...

Без віз і кордонів: як захистити птахів відповідно до законодавства ЄС

Ця аналітична записка має на меті започаткувати публічний діалог щодо ключових питань та перспектив імплементації Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів. Зокрема, визначено основні...