Межі імплементації acquis communautaire в Україні у сфері охорони довкілля

В аналітичному документі «Межі імплементації acquis communautaire в Україні у сфері охорони довкілля» експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» пропонують аналіз окремих викликів та труднощів, що виникають...

Імплементація в Україні Директиви ЄС про захист диких птахів

Аналітичний документ пропонує результати дослідження можливих шляхів та труднощів імплементації в Україні Директиви про захист диких птахів 2009/147/ЄС на основі аналізу досвіду Європейського Союзу...