Екологічний компонент ІПВГ: міжнародний досвід та рекомендації для України

Цей аналітичний документ аналізує можливості включення інформації з екологічних питань до звітування ІПВГ в Україні, а також змістовне наповнення такої інформації. Авторський колектив: Ресурсно-аналітичний центр...

Зелена складова на виборах до міських рад обласних центрів України у 2020 році

Ця аналітична записка містить результати дослідження екологічної складової місцевих виборів 2020 року в Україні. Предметом дослідження була екологічна складова програм політичних партій на виборах...

Довідник з екополітики

Посібник (ПРООН)(2020). Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації проєкту «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики та охорони довкілля», що впроваджується Програмою розвитку ООН...

Правові аспекти продовження строків експлуатації АЕС

Правовий аналіз продовження строків експлуатації АЕС в контесті застосування оцінки впливу на довкілля, зокрема зобов’язань щодо транскордонних консультацій. Цей аналіз має на меті сприяти...

Екологічний портрет громадянина України: порівняння з ЄС та рекомендації – 2018

Цей аналітичний документ містить основні висновки, зроблені на основі проведеного соціологічного опитування думки громадян України щодо їх ставлення до довкілля, а також порівняння результатів...

Звіт про соціологічне опитування громадян

Звіт про соціологічне опитування громадян, проведеного у травні 2018 року Соціологічною агенцією “Фама” на замовлення РАЦ “Суспільство і довкілля”. Звіт підготовлено Соціологічною агенцією “Фама”. Звіт...